REFERENCIE

v televízii:

v rádiu:

v novinách:

od partnerov:

od žiakov:

od škôl:

Školy, na ktorých sme hrali:

Pozn. na niektorých základných a stredných školách sme hrali pre celú školu, niekde len pre 1. alebo len pre 2. stupeň, prípadne pre vybrané ročníky. Stav k 31. 12 2023.

 1. ZŠ Hroncova 23, Košice
 2. ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova, Košice
 3. ZŠ Bernolákova 16, Košice
 4. ZŠ Krosnianska 4, Košice
 5. ZŠ Drábova, Košice
 6. ZŠ M. R. Štefánika 51, Trebišov
 7. ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica – článok na stránke školy
 8. ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica
 9. ZŠ Družicova, Košice
 10. ZŠ Belehradská, Košice
 11. ZŠ Ivanka pri Dunaji
 12. SZŠ Devín
 13. SOŠ Nováky – článok na webe školy
 14. ZŠ Zemianske Kostoľany – fotogaléria na webe školy
 15. SOŠ obchodu a služieb, Prievidza
 16. ZŠ Poproč
 17. ZŠ Veľká Ida
 18. Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice – článok na webe školy­
 19. ZŠ Rudina
 20. ZŠ Stará Bystrica
 21. CSŠ Radlinského, Dolný Kubín – článok na webe školy
 22. ZŠ R. Dilonga, Trstená
 23. ZŠ Dojč
 24. ZŠ De la Salle, Bratislava – fotogaléria na webe školy
 25. ZŠ Chorvátsky Grob
 26. ZŠ Sídl. SNP, Galanta
 27. ZŠ Vysoká pri Morave
 28. ZŠ Záhorská Ves –  fotogaléria na webe školy
 29. ZŠ Jakubov – fotogaléria na webe školy
 30. ZŠ Skačany
 31. ZŠ Nedožery-Brezany
 32. ZŠ 17.Novembra, Sabinov
 33. ZŠ Fábryho, Košice
 34. ZŠ Turzovka
 35. ZŠ M.R. Martákovej, Liptovský Mikuláš
 36. SŠI Lučenec – fotogaléria na webe školy
 37. ZŠ Ul. sv. Michala 42, Levice
 38. ZŠ Pri Podlužianke, Levice
 39. ZŠ Saratovská 85, Levice – článok na webe školy
 40. ZŠ Trebišovská 10, Košice – článok na webe školy
 41. ZŠ Leopoldov
 42. ZŠ Pobedim
 43. ZŠ Drieňová, Bratislava
 44. ZŠ Chynorany-Brusno
 45. ZŠ Podzáhradná, Bratislava
 46. ZŠ Drahovce – fotogaléria na webe školy – po predstavení bola beseda a autogramiáda zlatej paralympioničky Alexandry Rexovovej
 47. ZŠ Červeník – fotogaléria na webe školy – po predstavení bola beseda a autogramiáda zlatej paralympioničky Alexandry Rexovej
 48. ZŠ Komenského, Vrbové – článok na webe školy
 49. ZŠ Školská, Vrbové
 50. ZŠ Novomeského, Trenčín
 51. ZŠI Levoča – článok na webe školy
 52. SOŠ technická, Košice
 53. SZŠ zdravotná, Moyzesova, Košice – článok na webe školy
 54. Gymnázium Šrobárová, Košice – článok na webe školy
 55. ZŠ Márie Rázusovej Martákovej, Liptovský Mikuláš
 56. ZŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš
 57. ZŠ Karloveská, Bratislava
 58. ZŠ Zlaté Klasy
 59. ZŠ K. Brúderovej, Bratislava
 60. SOŠ Pedagogická, Prešov
 61. Spojená škola Královnej Pokoja, Žilina
 62. ZŠ Lutiše
 63. ZŠ Ladce – článok na webe obce
 64. OUI Ladce
 65. ZŠ P. Demitru, Dubnica nad Váhom
 66. ZŠ K. Mahra, Trnava
 67. ZŠ A. Merici, Trnava
 68. ZŠ J. Bottu, Trnava
 69. SZŠ DSA Lučenec
 70. ZŠ Hodžova 37, Trenčín
 71. ZŠ J.Murgaša Šaľa
 72. SZŠ BESST Trnava – článok na webe školy
 73. ZŠ Studienka 
 74. ZŠ Lakšárska Nová Ves
 75. ZŠ Zohor
 76. ZŠ SUT Trnava – fotogaléria na webe školy
 77. ZŠ Slovenský Grob
 78. ZŠ J.A.K Revúca – článok na webe školy
 79. SOŠ Technická Košice
 80. SOŠIT Ostrovského Košice

© 2024 Nedaj sa, hovor o tom! ®