NEDAJ SA,
HOVOR O TOM! ®

Nedaj sa, hovor o tom! je divadelno-výchovné predstavenie pre základné a stredné školy, ktoré rieši problémy mladých, ako sú šikana, sociálna nerovnosť, obťažovanie, či nástrahy internetu, inovatívne a pútavo prostredníctvom moderátora, naživo hraných divadelných scénok a video výpovedí odborníkov, či pre žiakov známych osobností.

Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, s podporou Policajného zboru a bol vytvorený odborníkmi spolu s Centrom poradenstva a prevencie.

#hovorimotom

Ste zo školy a máte záujem o predstavenia?

© 2024 Nedaj sa, hovor o tom! ®