PARTNERI

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Dňa 15. marca 2022 sme boli prvýkrát na stretnutí so štátnou tajomníčkou Svetlanou Síthovou na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré sa od 1. februára 2024 zmenilo na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. 

V máji 2022 sme od Ministerstva získali záštitu a od školského roka 2022/2023 sme pravidelne zverejňovaní v Sprievodcovi školským rokom.

Policajný zbor

Naše predstavenie sme chceli doplniť aj o video výpovede príslušníkov Polície. A tak 15. marca 2022 sme so staršími referentkami špecialistami z odboru komunikácie a prevencie na Prezídiu policajného zboru v Bratislave dohodli spoluprácu. Následne sme nahrali videá s preventistkou kriminality o definovaní (kyber)šikanovania z pohľadu polície a o trestnoprávnej zodpovednosti.  Hovorca PZ nám za celú Políciu nahral povzbudzujúce video k odhodlaniu riešiť problémy. 

Centrum poradenstva a prevencie, Zuzkin Park, Košice

Keď sme sa rozhodli realizovať náš projekt zameraný na (kyber)šikanovanie, aby sme sa dostali do problematiky a vytvorili kvalitné predstavenia, oslovili sme psychológov ku odborným konzultáciam. Poskytli nám štatistiky, metodické príručky, odbornú literatúru, trendy v riešení problémov, či rozhovory a odpovede na naše otázky. Po napísaní scenárov sme s CPP konzultovali všetky scénky, aby boli vhodné a zrozumiteľné pre našich divákov.. V lete 2023 počas príprav nového programu sme nahrali aj videovýpovede so psychológom.

SYNTAX

Košická pobočka kanadskej IT spoločnosti SYNTAX nás podporuje od vzniku projektu. Pomohla nám pri výrobe tlačovín a vďaka nej sme do predstavenia zakúpili techniku. V lete 2023 počas príprav nového programu na tému kyberšikanovanie nám jej zamestnanci, špecialisti na kybernetickú bezpečnosť, ozrejmili nástrahy kyberšikanovania a hrozby nebezpečenstva vo virtuálnom svete. Taktiež počas leta 2023 sme nahrali videá s IT odborníkmi na tému hoax a phishing, ktoré uvidia naši diváci práve v predstavení o kyberšikanovaní. 

Staňte sa aj vy naším partnerom
a bojujme spolu proti šikanovaniu!

Podporte naše občianske združenie darom, charitatívnou reklamou alebo 2% z daní.

© 2024 Nedaj sa, hovor o tom! ®