O NÁS

Prostredníctvom zmysluplných putovných divadelno-výchovných predstavení riešime po celom Slovensku problémy mladých ľudí pútavou, im zrozumiteľnou a atraktívnou formou.

Aké témy rozoberáme?

Máme vytvorené 2 typy predstavení. Jedno je zamerané na Šikanovanie. Je určené pre 1. a 2. st. ZŠ a aj pre SŠ. Druhé predstavenie je na tému Kyberšikanovanie a bezpečnosť na internete a je určené pre 2. st. ZŠ a SŠ. 

V tabuľke sú rozpísané jednotlivé problémy, ktoré riešime v predstaveniach a sú naživo hrané našimi hercami. 

Ako to robíme?

V predstavení naživo účinkujú moderátor a herci, ktorí hrajú scénky z rozdielnej problematiky šikanovania. 

Z televíznych obrazoviek sa divákom prihovárajú známe aj neznáme tváre, hlavne youtuberi, ale aj zlatá olympionička.

Súčasťou predstavenia sú aj videá policajného preventistu kriminality, psychológov a v prípade predstavenia zameraného na kybešikanovanie aj IT špecialisti na kyberbezpečnosť.

Prostredníctvom interakcie s divákmi oslovujeme nielen žiakov, ktorí sa mohli stať obeťami, ale aj tých, ktorí by mohli byť svedkami alebo dokonca páchateľmi. 

Naším cieľom je pomôcť mladým ľuďom získať väčšie sebavedomie, vedieť rozpoznať nevhodné správanie a dokázať na neho vhodne reagovať.

Máte záujem dozvedieť sa o nás ešte viac?

O autoroch, účinkujúcich a odborných konzultantoch.

© 2024 Nedaj sa, hovor o tom! ®