PRE ŠKOLY

Myslite na prevenciu.

91,3 % slovenských základných škôl sa stretlo so šikanovaním v školskom roku 2019/2020.

73,9 % stredných škôl na Slovensku riešilo problém šikanovania v školskom roku 2019/2020.

Výskyt šikanovania naďalej narastá.

Tretina detí sa so svojim trápením nezdôverí nikomu. (Zdroj MINEDU a CPP)

O predstaveniach

 

Ponúkame Vám zmysluplné predstavenia na témy: 1. šikanovanie a 2. kyberšikanovanie a bezpečnosť na internete.

 

Prvé predstavenie je vhodné pre oba stupne základných škôl a pre stredné školy. Zaoberá sa problematikou šikanovania, rasizmu, fyzického násilia, sexuálneho obťažovania, či výsmechu. 

 

Druhé predstavenie je určené pre 2. st. ZŠ a SŠ a rieši témy ako kyberšikanovanie, stalking, grooming, phishing a hoax. 

 

Prostredníctvom interaktívneho divadla ukazujeme na problém.

 

Video-výpoveďami známych osobností (youtuberov) i neznámych ľudí, ktorí zažili šikanovanie, posmeľujeme obete k rozoznaniu a riešeniu situácie.

 

Hravá kombinácia divadla, kina a koncertu priamo vo Vašej telocvični.

 

V rámci predstavenia príslušník Policajného zboru ozrejmí tresnoprávnu zodpovednosť šikanovania a psychológ povie viac o postupe riešenia problémov. V prípade predstavenia na tému Kyberšikanovanie špecialisti kybernetickej bezpečnosti odhalia nástrahy IT sveta a dajú návod ako sa brániť.

 

Na konci predstavenia každá škola dostane certifikát, v ktorom sa zaväzuje širiť posolstvo predstavenia a na ktorom sú uvedené dôležité kontakty poskytujúce pomoc (napr. Linka detskej istoty, IPčko… )

 

Pre pedagógov je pripravená metodická príručka, s ktorou je možné pracovať po predstavení.

2 témy, 2 dĺžky

1. téma: 

Šikanovanie 

pre 1. a 2. st. ZŠ a SŠ

 Krátke predstavenie – dĺžka 45 minút

naživo hrané 4 scénky na témy: rasizmus, sociálna nerovnosť, výsmech, fyzické násilie, sexuálne obťažovanie (2. st.ZŠ a SŠ);

moderovaná diskusia;

videovýpovede policajtov, psychológov a známych „youtuberov“, či ďalších tvárí;

odmeny len pre aktívnych divákov;

certifkát pre školu;

manuál k predstaveniu pre pedagógov

Dlhé predstavenie – dĺžka 60 minút – obsahuje navyše:

+ divadelnú scénku;

+ interaktívny „workshop“ s divákmi; 

+ darček pre divákov!

2. téma:

Kyberšikanovanie 

len pre 2. st. ZŠ a SŠ

Krátke predstavenie – dĺžka 45 minút

naživo hrané 4 scénky na témy: kyberšikanovanie, phishing, hoax a grooming;

moderovaná diskusia;

videovýpovede policajtov, psychológov, IT špecialistov a známych „youtuberov“, či ďalších tvárí;

odmeny len pre aktívnych divákov;

certifkát pre školu;

manuál k predstaveniu pre pedagógov

Dlhé predstavenie – dĺžka 60 minút – obsahuje navyše:

+ divadelnú scénku na tému kyberstalking;

+ interaktívny „workshop“ s divákmi; 

+ darček pre divákov!

Kto je za tým?

 

Autormi projektu sú Peter Dombrovský ako vyštudovaný dramaturg a umelecký manažér a Dominik Dupľák ako vyštudovaný herec a pedagóg. Oslovili odborníkov (CPP, Polícia, IT firma), youtuberov, či športovcov a poskytli príležitosť mladým hercom. Predstavenia sú realizované našim vlastným občianským združením D&D Art.  Viac o autoroch, o účinkujúcich a konzultantoch sa dozviete tu: Náš tím

Nebojte sa nás, pretože…

… sme získali záštitu od Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR,

… ako jediní sme konzultovali a vytvárali obsah predstavení so psychológmi a odborníkmi z CPP,

… ako jediný umelecký projekt sme už po druhýkrát zverejnení v Sprievodcovi školským rokom vydávaného Ministerstvom školstva,

… sme apolitickí a nie sme žiadna sekta,

… snažíme sa zlepšiť renomé výchovných koncertov,

… každým predstavením sa zlepšujeme aj vďaka spätnej odozve v podobe dotazníkov od pedagógov, či názorov od žiakov, 

… počas školského roka 2022/2023 nás videlo vyše 14 000 žiakov štátnych, cirkevných aj súkromých škôl po celom Slovensku. 

Pridajte sa a bojujte spolu s nami proti šikanovaniu.
Kontaktujte nášho booking manažéra na čísle: +421 904 319 329 alebo emailom na: nedajsahovorotom@gmail.com

© 2024 Nedaj sa, hovor o tom! ®