2% Z DANÍ PROTI ŠIKANOVANIU NA ŠKOLÁCH

Darujte dve percentá z Vašich daní a bojujme spoločne proti šikanovaniu

Podpora prostredníctvom darovania 2 % z dane projektu „Nedaj sa, hovor o tom!“ môže mať dlhodobé pozitívne účinky na životy mládeže a prispieť k vytváraniu inkluzívneho a bezpečného prostredia v školách.

 

Vďaka Vašim 2 % z daní môžeme realizovať predstavenia aj tam, kde by sme za iných okolností nehrali z dôvodu malého počtu divákov, či nemožného zaplatenia vstupného. 

 

Vaše dve percentá z dane využijeme aj pri príprave nového 3. predstavenia určeného pre študentov stredných škôl s témou „novodobé otrokárstvo“, počas ktorej bude prebiehať výskum, či konzultácie s odborníkmi.

 

Predošlú podporu sme napríklad investovali do zlepšenia techniky a kulís a taktiež do realizácií našich predstavení na špeciálnych základných školách. 

Koho podporiť?

D&D Art

Adresa: Laca Novomeského 2630/14, 08501 Bardejov

IČO: 53054547

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7183300000002702257213 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Ako postupovať?

Zamestnanec

 

Do 15. februára 2024  – podať žiadosť zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

Vyplniť tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

Do 30. apríla 2024 doručiť Potvrdenie a Vyhlásenie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 

Fyzická osoba

 

Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 

Vyplniť v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

 

Do 2. apríla 2024  podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania).

Právnická osoba

 

Vyplniť v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

Do 2. apríla 2024 podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania).

Ďakujeme za Vašu pomoc.

© 2024 Nedaj sa, hovor o tom! ®