Back

Prečo to robíme?

91,3 % slovenských základných škôl sa stretlo so šikanovaním v školskom roku 2019/2020.

73,9 % stredných škôl na Slovensku riešilo problém šikanovania v školskom roku 2019/2020.

Výskyt šikany naďalej narastá.

Tretina detí sa so svojim trápením nezdôverí nikomu. (zdroje Minedu a CPPPaP)

Šikanovanie je veľký problém a aj takto bojujme proti nemu.

Po predstavení sú pre žiakov k dispozícií účinkujúci, ktorí sú odborne zaškolení, aby dokázali operatívne pomôcť, vypočuť, reagovať, posmeliť a nasmerovať žiaka k riešeniu problému.