Back

Test123

Prostredníctvom zmysluplných putovných divadelno-výchovných predstavení riešime po celom Slovensku problémy mladých ľudí pútavou, im zrozumiteľnou a atraktívnou formou.

Aké témy rozoberáme?